Skip to content

Política de privacitat

Quines són les finalitats i la base legal del tractament de les vostres dades personals?

Aurora Psicologia tractarà les teves dades identificatives i de contacte (nom, cognoms, adreça de correu electrònic…) com les dades incloses en la seva consulta, facilitades a través del formulari de contacte, amb la finalitat de gestionar i atendre el contacte de l’usuari. La base legal per al seu tractament de dades és desenvolupar les accions adequades per donar resposta al contacte de l’usuari (art 6.1 b) GDPR).
Aurora Psicologia tractarà les teves dades identificatives i de contacte (nom, cognoms, adreça de correu electrònic…), amb la finalitat de subscriure’t i enviar la informació general de Aurora Psicologia, (tant els butlletins o únicament els seleccionats per l’usuari). La base legal per al seu tractament de dades és el consentiment atorgat per l’usuari (art 6.1 a) GDPR).
Aurora Psicologia tractarà les dades relacionades amb les seves preferències (codi postal, interessos, preferències, informació professional) facilitades a través dels formularis web, amb la finalitat de perfilar l’usuari per enviar la Newsletter segmentada amb continguts alineats amb els interessos de l’usuari. La base legal per al seu tractament de dades és el consentiment atorgat per l’usuari (art 6.1 a) GDPR).
Aurora Psicologia tractarà i tindrà accés a les dades de navegació de l’usuari (IP, ubicació, navegador…) a través de les cookies complementàries instal·lades i acordades, amb la finalitat de millorar els serveis i continguts de la Web, més informació sobre el tractament de dades de les cookies, consultant la Política de Cookies. La base legal per al seu tractament de dades és el consentiment atorgat per l’usuari (art 6.1 a) GDPR).

Qui són els destinataris de les vostres dades?

Aurora Psicologia és l’únic destinatari de les vostres dades. Aurora Psicologia no cedirà les vostres dades a tercers sense el vostre consentiment previ, que ha de complir els requisits legals.
Aurora Psicologia podrà cedir les seves dades a tercers en cas d’obligacions legals per fer-ho, sense el consentiment de l’usuari.

Quant de temps es conservaran les teves dades?

Aurora Psicologia tractarà les vostres dades durant el temps que sigui necessari per a les finalitats del tractament per a les quals s’han comunicat les dades i, en tot cas, fins que vostè sol·liciti la seva supressió.
Encara que l’Usuari sol·liciti la supressió de les dades, Aurora Psicologia les mantindrà bloquejades durant el termini necessari per atendre les obligacions legals o posar-les a disposició de tercers amb capacitat per motius legals.

Les vostres dades estan subjectes a transferències internacionals de dades?

Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional de dades, és a dir, fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”).

Les teves dades estan subjectes a l’elaboració de perfils o decisions automatitzades?

Les vostres dades no seran sotmeses a decisions automatitzades a causa del tractament de dades de Aurora Psicologia.
Aurora Psicologia tractarà les teves dades amb finalitats d’elaboració de perfils en cas que hagis consentit la subscripció al butlletí on hagis emplenat les parts opcionals del formulari web relacionades amb els teus interessos. La seva elaboració de perfils es farà amb l’única finalitat de segmentar cada butlletí a aquells temes que segons el teu perfil puguin interessar-te i evitar-te la recepció de tota l’activitat del Butlletí. Les accions d’elaboració de perfils s’efectuaran únicament en cas que hagis donat el teu consentiment a la subscripció al Butlletí, i l’elaboració de perfils d’usuaris no s’utilitzarà amb altres maneres o finalitats diferents.
Aurora Psicologia a través de les cookies accessòries instal·lades i acordades per l’usuari, pot tractar les dades de navegació de l’usuari fins a l’elaboració de perfils amb la finalitat de millorar els serveis i continguts de la Web, obtenir estadístiques de navegació i Web, desenvolupar i implementar millores a la Web. El perfil de cookies està subjecte a les cookies instal·lades que estan estrictament vinculades al consentiment de l’usuari. Podeu consultar més informació sobre cookies consultant la Política de Cookies.

Quins són els teus drets de dades personals?

Les lleis de privadesa vigents atorguen diversos drets als usuaris pel que fa al tractament de les seves dades, a continuació es detalla la informació principal sobre ells:
1. Dret d’accés: els usuaris tenen dret a conèixer quines de les seves dades personals es tracten i les finalitats del tractament.
2. Dret de rectificació: els usuaris tenen dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades en qualsevol moment.
3. Dret de supressió: els usuaris tenen dret a sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades siguin esborrades de l’emmagatzematge del responsable del tractament. No obstant això, tal com s’indica a l’apartat anterior relacionat amb l’emmagatzematge de dades, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l’exercici d’aquest dret.
4. Dret d’oposició: els usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en relació amb qualsevol de les finalitats del tractament, d’acord amb les polítiques de privacitat que en cada cas siguin aplicables.
5. Dret a la limitació del tractament: els usuaris tenen dret a sol·licitar la limitació de les finalitats del tractament en els casos següents:
5.1. Si considera que les seves dades són incorrectes o inexactes;
5.2. Si considera que les seves dades s’han tractat sense la base legal adequada i es considera restringir el tractament en lloc de sol·licitar la seva supressió;
5.3. Si les dades registrades ja no són necessàries per a les finalitats del tractament per a les quals es van recollir però necessiten el seu emmagatzematge per presentar una reclamació legal;
5.4. Si l’usuari ha exercit el seu dret d’oposició amb una finalitat concreta, està a l’espera de resposta del responsable del tractament al respecte
6. Dret a la portabilitat de les dades: l’usuari té dret a sol·licitar que les seves dades personals que van ser remeses al responsable del tractament siguin cedides a un altre responsable del tractament, només en el cas que la seva sol·licitud sigui tècnicament possible i raonable per fer-ho.

Com podeu exercir els vostres drets de dades?

Sense perjudici que les teves dades hagin estat recollides dins del seu consentiment o de la base legal adequada, pots oposar-se al tractament de les dades en qualsevol moment pel que sense conseqüències per a tu, però, en funció del dret exercit, determinats serveis no es podran prestar.
Els usuaris poden exercir els seus drets d’acord amb els termes i condicions legals dirigint-se a Aurora Psicologia a través de la següent adreça de correu electrònic: info@aurorapsicologia.es.
L’usuari pot tenir dret a contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del Responsable del tractament per correu electrònic a info@aurorapsicologia.es.
L’usuari, si considera que les seves dades no seran tractades amb base legal o que les seves peticions o drets no han estat atesos adequadament per Aurora Psicologia, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, que és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

×